Todd Jackson 1994 Walton

Name: Todd Jackson
Score: 130 5/8 (Typical)
Year: 1994
County: Walton
Method: Gun