Thomas Montgomery 1994 Marion

Name: Thomas Montgomery
Score: 160 1/8 (Typical)
Year: 1994
County: Marion
Method: Gun