Ray King 1993 Thomas

Name: Ray King
Score: 156 4/8 (Typical)
Year: 1993
County: Thomas
Method: Gun