Keith White 1996 Cobb

Name: Keith White
Score: 138 5/8 (Typical)
Year: 1996
County: Cobb
Method: Found