Blake Williams 2010 Thomas

Name: Blake Williams
Score: 137 5/8 (Typical)
Year: 2010
County: Thomas
Method: Gun