Jacob Almeter 2022 Columbia

Name: Jacob Almeter
Score: 107 1/8 (Typical)
Year: 2022
County: Columbia
Method: Bow