Zack White 2013 Wheeler

Name: Zack White
Score: 122 6/8 (Typical)
Year: 2013
County: Wheeler
Method: Bow