Wade Thomas 2023 Twiggs

Name: Wade Thomas
Score: 158 1/8 (Non-Typical)
Year: 2023
County: Twiggs
Method: Gun