Tony Cohran 1995 White

Name: Tony Cohran
Score: 132 (Typical)
Year: 1995
County: White
Method: Gun