Todd Wilder 1998 Thomas

Name: Todd Wilder
Score: 146 3/8 (Typical)
Year: 1998
County: Thomas
Method: Gun