Tish Calhoun 1992 Schley

Name: Tish Calhoun
Score: 129 1/8 (Typical)
Year: 1992
County: Schley
Method: Gun