Tim Thomaston 1994 Harris

Name: Tim Thomaston
Score: 149 1/8 (Typical)
Year: 1994
County: Harris
Method: Gun