Thomas Turcotte 2016 Pickens

Name: Thomas Turcotte
Score: 147 4/8 (Non-Typical)
Year: 2016
County: Pickens
Method: Gun