Thomas Smith 2010 Elbert

Name: Thomas Smith
Score: 126 5/8 (Typical)
Year: 2010
County: Elbert
Method: Gun