Thomas Powell 1994 Walton

Name: Thomas Powell
Score: 121 6/8 (Typical)
Year: 1994
County: Walton
Method: Gun