Terry White 1995 Wilkes

Name: Terry White
Score: 126 6/8 (Typical)
Year: 1995
County: Wilkes
Method: Gun