Terry Mathis 1991 Walton

Name: Terry Mathis
Score: 124 3/8 (Typical)
Year: 1991
County: Walton
Method: Gun