Scotty Wright 1996 Talbot

Name: Scotty Wright
Score: 122 3/8 (Typical)
Year: 1996
County: Talbot
Method: Gun