Sam Brewton 1997 Upson

Name: Sam Brewton
Score: 161 4/8 (Non-Typical)
Year: 1997
County: Upson
Method: Gun