Ronnie Wilbanks 1992 Gordon

Name: Ronnie Wilbanks
Score: 158 7/8 (Typical)
Year: 1992
County: Gordon
Method: Gun