Ron King 1997 Fulton

Name: Ron King
Score: 122 3/8 (Typical)
Year: 1997
County: Fulton
Method: Bow