Ron Kendall 1998 Macon

Name: Ron Kendall
Score: 157 6/8 (Non-Typical)
Year: 1998
County: Macon
Method: Gun