Rodney Whitt 2003 Clayton

Name: Rodney Whitt
Score: 103 5/8 (Typical)
Year: 2003
County: Clayton
Method: Bow