Rodney Whitt 2002 Clayton

Name: Rodney Whitt
Score: 121 3/8 (Typical)
Year: 2002
County: Clayton
Method: Found