Rodney Whitt 2001 Clayton

Name: Rodney Whitt
Score: 113 6/8 (Typical)
Year: 2001
County: Clayton
Method: Bow