Richard Scarano 2002 Houston

Name: Richard Scarano
Score: 124 6/8 (Typical)
Year: 2002
County: Houston
Method: Gun