Randall White 2011 Fulton

Name: Randall White
Score: 109 6/8 (Typical)
Year: 2011
County: Fulton
Method: Bow