Paul Long 1997 Fannin

Name: Paul Long
Score: 119 6/8 (Typical)
Year: 1997
County: Fannin
Method: Gun