Kendall Thomas 1997 Brantley

Name: Kendall Thomas
Score: 116 1/8 (Typical)
Year: 1997
County: Brantley
Method: Gun