Keith Phelps 2012 Walton

Name: Keith Phelps
Score: 144 1/8 (Non-Typical)
Year: 2012
County: Walton
Method: Gun