John Lewis 1999 Coweta

Name: John Lewis
Score: 138 4/8 (Typical)
Year: 1999
County: Coweta
Method: Found