John Lewis 1993 Coweta

Name: John Lewis
Score: 137 5/8 (Non-Typical)
Year: 1993
County: Coweta
Method: Gun