Jamey Rex 2013 Thomas

Name: Jamey Rex
Score: 144 1/8 (Typical)
Year: 2013
County: Thomas
Method: Gun