James Thomas 2000 Wilkes

Name: James Thomas
Score: 125 5/8 (Typical)
Year: 2000
County: Wilkes
Method: Gun