James Mims 1995 Houston

Name: James Mims
Score: 137 7/8 (Typical)
Year: 1995
County: Houston
Method: Gun