James Clanton 1995 Terrell

Name: James Clanton
Score: 149 1/8 (Non-Typical)
Year: 1995
County: Terrell
Method: Gun