Greg Sorrow 1992 Jackson

Name: Greg Sorrow
Score: 173 2/8 (Non-Typical)
Year: 1992
County: Jackson
Method: Gun