Gary Daniel 1996 Dougherty

Name: Gary Daniel
Score: 128 5/8 (Typical)
Year: 1996
County: Dougherty
Method: Bow