Estle Clayton 2006 Gilmer

Name: Estle Clayton
Score: 139 4/8 (Typical)
Year: 2006
County: Gilmer
Method: Gun