Estle Clayton 2000 Gilmer

Name: Estle Clayton
Score: 108 4/8 (Typical)
Year: 2000
County: Gilmer
Method: Gun