Estle Clayton 1999 Gilmer

Name: Estle Clayton
Score: 108 3/8 (Typical)
Year: 1999
County: Gilmer
Method: Gun