Ellis Holton 2013 Lee

Name: Ellis Holton
Score: 143 2/8 (Non-Typical)
Year: 2013
County: Lee
Method: Gun