Dennis Thomas 2003 Dade

Name: Dennis Thomas
Score: 103 4/8 (Typical)
Year: 2003
County: Dade
Method: Bow