Dennis Taylor 1999 Thomas

Name: Dennis Taylor
Score: 179 3/8 (Non-Typical)
Year: 1999
County: Thomas
Method: Gun