Dennis Smith 2003 Coweta

Name: Dennis Smith
Score: 135 6/8 (Typical)
Year: 2003
County: Coweta
Method: Gun