David Testerman 1999 Houston

Name: David Testerman
Score: 148 2/8 (Typical)
Year: 1999
County: Houston
Method: Bow