Daniel Smith 2008 Upson

Name: Daniel Smith
Score: 155 3/8 (Typical)
Year: 2008
County: Upson
Method: Gun