Craig Smith 2010 Pulaski

Name: Craig Smith
Score: 151 2/8 (Typical)
Year: 2010
County: Pulaski
Method: Gun