Clayton Davis 2007 Fulton

Name: Clayton Davis
Score: 157 4/8 (Typical)
Year: 2007
County: Fulton
Method: Crossbow