Chris Compton 2002 Jackson

Name: Chris Compton
Score: 124 5/8 (Typical)
Year: 2002
County: Jackson
Method: Gun